Projekt för att förbättra kvaliteten inom kognition

Med start under hösten 2022 kommer vi genomföra ett kvalitetsförbättringsprojekt för psykologer som arbetar inom habilitering.
Målet är att stärka och öka kunskapen i användningen av CPCog och att få fler barn att genomgå en kognitiv utredning.
Programmet innehåller bland annat föreläsningar, workshops och gruppdiskussioner där ni har möjlighet att få svar på frågor och tid för att utbyta erfarenheter med varandra. 
Projektet kommer att genomföras med fem träffar under 2022/2023 varav två fysiska träffar och tre via zoom.
Läs mer om projektet och hur du anmäler dig.