Sju nya artiklar baserade på CPUP publicerade

2021 blir åter ett år med mycket forskning som resulterat i vetenskapliga artiklar. Ytterligare några artiklar kommer att tillkomma före årsskiftet. 
Artiklarna återfinns i menyraden ovan under Forskning och Publikationer/Vetenskapliga artiklar.