SKL stöder två nya projekt med CPUP

CPUP-logga

CPUP har fått bidrag  från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att genomföra två nya  projekt under 2015. Vi har fått stöd för att konkret skapa ett brukarråd. Detta är en fortsättning på den utredning som gjordes förra året som påvisade värdet av ett brukarråd. Vi har också fått stöd för att skapa en automatisk rapport på hemsidan som kontinuerligt visar våra resultat för de olika målindikatorer vi satt upp för CPUP.