Undersökning av skeletthälsan hos barn med CP

CPUP-logga

Vi har fått forskningsanslag för att kartlägga skeletthälsan hos barn med CP.  Vi skall beskriva förekomsten och graden av benskörhet och riskfaktorer för att utveckla benskörhet. Målet är att skapa riktlinjer för vilka barn som bör utredas och för att kunna sätta in förebyggande behandling mot skelettskörhet och frakturer. Studien leds av barnortoped Ann-Charlott Söderpalm i Göteborg. Barn i Västra Götaland och Skåne kommer att väljas ut och erbjudas undersökning med DEXA-mätning av skelettet.