Uppdaterade översättningar av föräldrainformation och deltagarinformation

Uppdateringen av de svenska informationsdokumenten gällande föräldrainformation och deltagarinformation är nu översatt till flera språk. Under “Formulär barn” och “Formulär vuxna” i menylisten överst här på hemsidan finner du filerna. Nytt för i år är att även deltagarformuläret för vuxna finns på somaliska.