Utbildningspaket för föräldrar till barn med cerebral pares

Barn-och ungdomshabiliteringen i Region Skåne har tagit fram en digital utbildning om cerebral pares. Utbildningen vänder sig främst till föräldrar till barn och ungdomar med cerebral pares i åldern 0-17 år. Barnet eller ungdomen kan även själv ta del av flera delar i utbildningen.

Projektledare är Malin Bergström och Gregory Jakobsson har ansvarat för teknik och filmning. I arbetsgruppen har även fysioterapeut Katarina Lauruschkus, arbetsterapeut Malin Höjman och psykolog Caroline Johannesson ingått. Dessutom har flera medarbetare bidragit med texter. Neuropediatriker Lena Westbom medverkar liksom flera föräldrar, barn och ungdomar.
Läs mer om programmet och se hur det fungerar.