Vad tänker du berätta om under CPUP-dagarna, Per Åstrand?

Inför årets CPUP-dagar presenterar vi några av föredragshållarna och vad de ska föreläsa om.

Vad tänker du berätta om under CPUP-dagarna, Per Åstrand, barnortoped, med dr, Karolinska universitetssjukhuset?

Per Åstrand
Per Åstrand

-Jag kommer att hålla olika föredrag, men det är två som kommer att ha fokus på områden som vi inte berört på länge. Det första handlar om postoperativ rehabilitering efter ortopediska operationer hos personer med cerebral pares och det andra kommer att ta upp vilka ortopediska operationer som är vanligast hos vuxna med cerebral pares.

Något du särskilt vill diskutera under ditt seminarium?

-När det gäller postoperativ rehabilitering efter olika ortopediska operationer vet vi att det finns mycket stora variationer internationellt, men också i olika delar av Sverige. Vi kommer att göra en genomgång av nyare internationell forskningslitteratur, men också inventera olika arbetssätt/lösningar inom landet.

-Jag tror att det blir speciellt intressant att försöka inventera hur vi gör i olika delar av Sverige, inte minst mot bakgrund av de förändrade arbetsuppdrag som många fysioterapeuter idag beskriver.

Hur ser du på vad vi vet om vuxna med cerebral pares?

-Med tiden har vi genom CPUP samlat på oss en hel del kunskap om ortopediska operationer på barn och ungdomar med cerebral pares, men vi har betydligt mindre kunskap om vilka typer av operationer, och i vilken ålder de görs, när det gäller vuxna.

-Eftersom det med tiden blir allt fler vuxna som följs i CPUP är det viktigt att hålla oss uppdaterade även gällande vuxenortopedi, så även här blir det på konferensen en genomgång av internationell litteratur, men också vad vi vet utifrån svenska registerdata, avslutar Per Åstrand.

Läs om fler föredragshållare här!