Webbformuläret för HAD klart

Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) finns nu som ett tilläggsformulär i uppföljningen av vuxna med cerebral pares.
HAD är ett självskattningsformulär med 7 frågor om depression och 7 frågor om ångest. Frågorna besvaras på en 4-gradig skala och personen ska ange hur den känt under den senaste veckan. Poängberäkningen sker automatiskt i webbformuläret i 3C. 
Pappersformuläret finns under fliken “För vårdgivare/Vuxna”.