Workshop om ögonstyrning!

Dagen efter årets CPUP dagar, den 11 oktober, kommer vi att erbjuda en workshop om ögonstyrning. Den hålls av professor Kristine Stadskleiv och neuropsykolog Maja Knudsen. Då vi vet att det finns ett stort intresse för denna workshop har vi utökat antalet platser. Workshopen är i första hand för psykologer – på både barn- och vuxensidan – men arbetsterapeuter, logopeder och andra professioner är välkomna i mån av plats.

Deltagande är gratis. Vi återkommer med exakta tider.

Vi kommer att skapa en reservlista och önskar därför att du som får plats, men behöver avboka gör det snarast så att vi kan erbjuda platsen till någon på reservlistan.

Notera att du är inte antagen förrän du fått bekräftelse! 

Anmäl dig här!

Vid frågor kontakta Linda.Sandstrom@med.lu.se

Varmt välkomna!