31/3 deadline för inrapportering i 3C

info

För att komma med i underlaget till årsrapporten behöver data från undersökningar, röntgen och operation genomförda under 2016 rapporteras in i 3C senast den 31 mars.