Nytt formulär för fall

infoFrån årsskiftet har screeningfrågor för fallförekomst och fallrädsla införts i uppföljningen av vuxna med cerebral pares. Om någon av dessa frågor besvaras med “Ja” så rekommenderar vi fortsatt utredning med Short-FES-I som är en självskattning av fallrädsla och Mini-BESTest som är ett balanstest för att undersöka fallrisk. Dessa formulär kan nu rapporteras in i det gemensamma webformuläret “CPUP Fall” i 3C.