Alla formulär uppdaterade för 2021

Alla formulär i 3C är nu uppdaterade så att det går att rapportera bedömningar gjorda 2021. Om någon inte hunnit rapportera bedömning gjord 2020 så går detta fortfarande att rapportera. Det är få förändringar gjorda i år så de flesta delarna stämmer överens med formulären för 2020. 

P.S. Om rätt ska vara rätt så kommer uppdateringen av kognitionsformuläret att ske först senare i vår… Men alla de andra är uppdaterade! 🙂