Föräldrainformation översatt till Somaliska

Flera har efterlyst översättning av föräldrainformationen till somaliska. Nu finns en sådan under Formulär barn/Föräldrainformation.