Arbetsterapeutmanual sidan 2


Till uppföljningsprogram CPUP arbetsterapeuter formulär version 7 091001
Vid första bedömningstillfället någonsin, skall frågor som innehåller ”sedan föregående bedömningstillfälle” besvaras enligt hur det sett ut det senaste halvåret.

OBS! Sidnumren nedan avser på vilken sida i pappersformuläret som de olika bedömningarna finns.
Gå till önskad sida i formuläret:
asd
1 2 3 4 5 Filmer

Rörelsestatus

Kryssa i om personen sitter eller ligger vid bedömningen. Om möjligt, rekommenderas det att rörelsestatus undersöks i sittande utom för utåt- och inåtrotation i axeln som mäts i liggande enligt referens Norkin, C.C, och White D.J (1985). Notera under kommentar om status utförs på annat sätt.

Passiv rörlighet mäts med goniometer. Supination och pronation i underarm kan alternativt mätas med en sk. Prosupinator. Ange i så fall detta under kommentar och använd samma utgångsställning. Obs! Mät alltid på samma sätt.

Markera vid varje rörelsemätning om det vid rörelseuttaget föreligger stramhet/seghet eller ej, genom att kryssa i lämplig ruta.

De angivna värdena för rörlighet i formuläret är riktlinjer och inga normalvärden.
Notera om tecken på smärta vid undersökning av axel, armbåge, underarm, handled och vid passivt uttag av volarabduktion i tumme observeras.

Observera! Kommentarer kan skrivas in i databasen för det kliniska arbetet och kommer med i den personliga rapporten men bearbetas inte statistiskt. Begränsat antal skrivtecken, så skriv kort.

Axel

RörelseUtgångsställningFast skänkelRörlig skänkel
AbduktionAdducerad och utåtroterad axel med rak armbågeParallell med columnaLäggs dorsalt, parallell med humerus
FlexionSom ovan men med underarmen i neutrallägeSom ovanLägga lateralt, parallell med humerus
UtåtrotationAxel i 90º abduktion, armbåge i90º flexion & underarm proneradLodrätt i förlängningen av ulnaParallellt med ulna som skänkeln följer i rörelsen
InåtrotationSom ovanSom ovanSom ovan

Referenser:

The American Society of Hand Therapists. Clinical Assessment Recommendations. 2 ed. Chicago: The American Society of Hand Therapists, 1992.

Norkin, C.C, & White, D.J Measurement of Joint Motion. Ed 2. Philadelphia: F.A. Davis, 1985.


Armbåge

RörelseUtgångsställningFast skänkelRörlig skänkel
ExtensionAxel adducerad underarm supineradLäggs lateralt, parallellt med humerusLäggs lateralt, parallellt med radius
FlexionSom ovanSom ovanSom ovan

Rak armbåge = 0º. Extensionsdefekt anges som – (minus) Xº


Referens:
American Society of Hand Therapists. Clinical Assessment Recommendations.2 ed. Chicago: The American Society of Hand Therapists, 1992.

Underarm

RörelseUtgångsställningFast skänkelRörlig skänkel
SupinationAxel adducerad med överarm fixeradmot bröstkorgen & armbåge i 90ºLägges parallell med humerusLägges volart över handleden
PronationSom ovanSom ovanLägges dorsalt över handleden

Aktiv supination mäts med goniometer, barnet ombeds själv supinera.

Om detta inte är möjligt, uppskatta aktiv supination och rita in på skalan var supinationsrörelsen startar och slutar.


Referens:

American Society of Hand Therapists. Clinical Assessment Recommendations. 2 ed. Chicago: The American Society of Hand Therapists, 1992.