Arbetsterapeutmanual sidan 4


Till uppföljningsprogram CPUP arbetsterapeuter formulär version 7 091001
Vid första bedömningstillfället någonsin, skall frågor som innehåller ”sedan föregående bedömningstillfälle” besvaras enligt hur det sett ut det senaste halvåret.

OBS! Sidnumren nedan avser på vilken sida i pappersformuläret som de olika bedömningarna finns.
Gå till önskad sida i formuläret:
asd
1 2 3 4 5 Filmer

Arbetsterapi

Kryssa i aktuella rutor för de insatser personen tagit del av sedan förra mättillfället eller under det senaste året om detta är första CPUP-bedömningen.

Flera alternativ kan vara aktuella.


CI-terapi = constraint induced therapy
NIT = nätverksbaserad intensivträning. Alternativ behandling kan t ex vara Terapiridning, Konduktiv behandling som Petö, Move and Walk mm


Hjälpmedel

Ange om personen använder hjälpmedel eller om någon anpassning gjorts för att förbättra förmågan att använda händerna.

Hjälpmedlen är kategoriserade enl följande:


Hjälpmedel för måltid
Hygienhjälpmedel
På/avklädningshjälpmedel
Pekhjälpmedel
Skrivhjälpmedel
Styrhjälpmedel till dator/elrullstol
Antihalk
Sitthjälpmedel
Ståhjälpmedel
Handtag för att stabilisera sej
Övrigt