Arbetsterapeutmanual sidan 3


Till uppföljningsprogram CPUP arbetsterapeuter formulär version 7 091001
Vid första bedömningstillfället någonsin, skall frågor som innehåller ”sedan föregående bedömningstillfälle” besvaras enligt hur det sett ut det senaste halvåret.

OBS! Sidnumren nedan avser på vilken sida i pappersformuläret som de olika bedömningarna finns.
Gå till önskad sida i formuläret:
asd
1 2 3 4 5 Filmer

Handled

RörelseUtgångsställningFast skänkelRörlig skänkel
Extension med fingrarna avslappnade = böjdaUnderarm i pronerat lägeLäggs ulnart, parallellt med radiusLäggs ulnart, parallellt med metacarpale V
Extension med passivt maximalt sträckta fingrar
FlexionSom ovanLäggs ulnart, parallellt med radiusLäggs ulnart, parallellt med metacarpale V
UlnardeviationUnderarm pronerad med handled i neutrallägeLäggs dorsalt, parallellt med mittlinjen på underarmenLäggs parallellt med mittlinjen på metacarpale III
RadialdeviationSom ovanSom ovanSom ovan

Rak handled = 0º. Extensions defekt anges som – (minus) Xº


Referenser:

American Society of Hand Therapists. Clinical Assessment Recommendations.2 ed. Chicago: The American Society of Hand Therapists, 1992.

Norkin, C.C, & White, D.J Measurement of Joint Motion. Ed 2, Philadelphia: F.A. Davis, 1985.

Tummen

Tag passivt ut volarabduktion och notera om stramhet och/eller tecken på smärta kan observeras.

Tummens ställning enligt modifierad Houseklassificering:

Detta är en beskrivning av vilka muskler som är engagerade men ingen gradering av svårighetsgraden.

Bedöms när personen öppnar handen för att gripa ett föremål.

Om personen inte har thumb-in-palm markera det i rutan.

Om personen inte medverkar, känn efter vilka muskler som är spända/spastiska.

Om personen har thumb-in-palm klassificeras detta enligt:

Typ I =Lätt adduktionsställning i CMC-leden. Tummen ligger lätt adducerad in mot pekfingret. (Metacarpale I indragen mot metacarpale II, m. adductor pollicis)
Typ II =Adduktionsställning i CMC-leden och flexions-ställning i MCP-leden. Tummen ligger adducerad från CMC samt flekterad från MCP in mot vola. (m. adduktor pollicis + m. flexor pollicis brevis)
Typ III =Adduktionsställning i CMC-leden i kombination med en hyperextension och eventuellt instabilitet i MCP-leden och/eller IP-leden. (som ovan + m. extensor pollicis longus)
Typ IV =Adduktionsställning i CMC-leden i kombination med flexionsställning i MCP- och IP-led. Tummen ligger adducerad samt flekterad i MCP- och IP-led. (som ovan + m. flexor pollicis longus)
Typ ITyp IITyp IIITyp IV

Referens:

House J H, et al. A Dynamic Approach to the Thumb-in-Palm Deformity in Cerebral Palsy. The Journal of Bone and Joint Surgery, 1981; (February):63-A; 2: 216-225.

Samtidig handleds- och fingersträckning:

Denna klassifikation avser att gradera graden av aktiv sträckförmåga i handled och fingrar.

Kräver aktiv medverkan av personen som t.ex. vid uppmaning till ”give me five” eller observeras vid manipulation av t.ex. bollar eller burkar framför sig på bordet. Man anger det personen kan klara, inte vad den använder mest.

Om personen som graderas som Grupp 1 kan sträcka handleden 20º eller mer, kryssa i därför avsedd ruta. Detta innebär att både kryssruta och Grupp 1 kan markeras samtidigt.

Grupp 1Kan aktivt sträcka fingrarna fullt med bättre handledssträckning än 20º flexion.
Grupp 2AKan aktivt sträcka fingrarna fullt men bara om handleden är böjd mer än 20º.Kan aktivt extendera handleden med fingrarna i flexion.2A
Grupp 2 BKan aktivt sträcka fingrarna fullt men bara om handleden är böjd mer än 20º.Kan inte aktivt extendera handleden.2B
Grupp 3Kan varken sträcka fingrar eller handled.

Referens:

Zancolli, E.A & Zankolli, E.R Surgical management of the hemiplegic spastic hand in cerebralpalsy, Surg Clin North Am, 1981;61: 395-406