Årsrapporter kan beställas

arsrapport2014front

Det finns ett antal årsrapporter kvar. Vill du ha exemplar så maila din postadress till Penny Lindegren: pl@cpup.se. Vi skickar tills upplagan är slut.