Inrapportering av uppgifter för 2014

kalenderSenast den 31 januari 2015 skall undersökningar gjorda för arbetsterapi-, fysioterapi-, neuropediatriker- och vuxenformulären 2014 vara inrapporterade i 3C för att komma med som underlag för nästa årsrapport. Sammanställning av operationer och röntgenresultat görs senare under våren – mer information om det kommer senare.

Vuxenformuläret uppdateras vid årsskiftet. Vi återkommer med information om när webformuläret i 3C stängs för uppgradering. Inga förändringar är planerade för övriga formulär inför 2015.