Congrex i konkurs men CPUP-dagarna genomförs som planerat

trafikljusCongrex Sweden AB, som vi anlitat för att organisera CPUP-dagarna, gick för en vecka sedan i konkurs. Inbetalda pengar till CPUP-dagarna är låsta i konkursboet. Tack vare välvilja från den nationella kvalitetsregisterorganisationen, Beslutsgruppen för de nationella kvalitetsregistren och genom att hotellen skrivit ned sina fordringar kommer vi att kunna genomföra mötet som planerat. Ni som redan betalat för konferens och hotell kommer med andra ord inte att drabbas av konkursen. Ni som ännu inte betalat för ert deltagande kommer att få information om hur ni kan betala inom kort.

I denna vecka kommer en ny anmälningslänk att finnas här på CPUP-hemsidan.
Det är ovanligt många som anmält sig till CPUP-dagarna så vi ser fram emot ett inspirerande möte!

 

Folke Bernadotte Stiftelsens stipendiat 2013 är…

Ololavaf Verschuren, PT, PhD, Assistant Professor at the Brain Center Rudolf Magnus, University Medical Center Utrecht and De Hoogstraat Rehabilitation, Utrecht, The Netherlands.

Hans forskning har fokus på pediatrisk rehabilitering, speciellt  kring utveckling av funktionella aktiviteter och stillasittande beteende hos barn med cerebral pares. Största delen av hans forskningsfokus har varit “fitness”mätinstrument och program för  barn och ungdomar som kan gå eller köra rullstol självständigt. Han har implementerat träningsprogram vid 18 rehabiliteringscentra/specialskolor i Nederländerna, Kanada och Australien. Andra forskningsområde är underlättande och hindrande  faktorer för delaktighet i fysisk aktivitet och sport, evidensbaserad praktik och hälsopromotion. folkebernadottestiftelsen

Missa inte honom på årets CPUP-dagar – för information se uppdaterat “program” till höger här på hemsidan!

 

Förbättringsprojekt från Västra Götaland

forbattringI Västra Götaland har fyra projekt genomförts med Caroline Martinsson som projektledare. I ett projekt har barn som anmälts sent till CPUP analyserats. I två projekt har röntgenuppföljning av höfter respektive ryggar analyserats. I det fjärde projektet har sjukgymnasters aktiva del i barnens behandling kartlagts.
Rapporter från samtliga projekt finns att läsa under “Publikationer”/”Magister- och andra projektarbeten”. Alla har möjlighet att söka startbidrag och råd för att genomföra förbättringsprojekt inom CPUP. Information om detta har skickats till alla verksamhetschefer i landet.

CPUP nu infört i Skottland

1Efter ett par års planering är CPUP nu infört i hela Skottland. Programmet heter Cerebral Palsy Integrated Pathway Scotland. Man har ett eget webbaserat datasystem men följer i stort samma rutiner och formulär som CPUP i Sverige. Vid ett möte i Edinburgh 17 maj invigdes starten tillsammans med representanter från alla regioner.

Bedömningsplan!

4Nu finns en ny utrapport i 3C som heter ”bedömningsplan”. Den finns för både arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Bedömningsplanen innehåller information om när nästa bedömning bör ske.  För att få fram bedömningsplanen gör följande: Logga in i Computo. 1. Välj ett register – Välj antingen ”CPUP arbetsterapeuter” eller ”CPUP sjukgymnaster”. 2. Välj en rapport – Välj ”-bedömningsplan”.
Klicka på ”Generera rapport”.  Ange sedan ”Tillhörande region” samt ev ”Distrikt” och klicka på ”Generera rapport”. När rapporten genererats klicka på ”Förklaring till bedömningsplan”. Där finns en utförlig beskrivning om hur planen tas fram samt hur den skall tolkas.  Observera att personnummer, bedömningsdatum, region, ev distrikt, GMFCS-E&R samt MACS måste vara ifyllt för att personen skall hamna i bedömningsplanen.”

CPUP vuxen

Undersökningsformulär, med tillhörande manual, samt ADL-formulär till CPUP vuxen är nu uppdaterade och finns tillgängliga under fliken “CPUP vuxen”. Där finns nu även en manual till ADL-formuläret.
Uppgifter om kontaktpersoner för vuxenformulären i respektive region finns under fliken “kontakt/deltagande enheter”.