Vad kommer du att prata om på CPUP-dagarna, Lindsay Pennington?

 – Jag kommer att prata om olika behandlingsinsatser för barn och unga med dysartri. Jag beskriver den forskning som hittills har utförts på de olika metoderna och sammanfattar resultaten av studierna. Fokus är de förändringar i barnens röster och i förståelsen av deras tal som behandlingsinsatserna lett till.

Lindsay Pennington, senior lektor och logoped vid Institutet för hälsa och samhälle, Newcastle universitet, England.

Lindsay Pennington håller i en av CPUP-dagarnas parallella sessioner på tisdagseftermiddagen den 11 oktober och hon kommer i sin föreläsning ”Interventions for children and young people with dysarthria – are they worth a try?” även att ta upp vad unga människor har sagt om dysartribehandling och vilken inverkan den har haft på deras vardagliga samtal.

Vad har varit mest intressant med dina studier?
 – Unga människor har pratat om hur de har kunnat kommunicera lättare efter dysartribehandling; hur deras tal är lättare för människor att förstå och att de har blivit säkrare i sin kommunikation.

Vad skulle du hoppas kunde förändras för personer med dysartri?
– Jag hoppas att unga människor med dysartri kommer att känna sig mer säkra på att tala i alla sina dagliga aktiviteter och att deras kommunikation kommer att förstås av dem som de interagerar med, avslutar Lindsay Pennington.

Vidare läsning:
Internet delivery of intensive speech and language therapy for children with cerebral palsy: a pilot randomised controlled trial

Det här var fjärde och sista intervjun med en föreläsare på kommande CPUP-dagarna 10-11 oktober.
Läs alla intervjuerna här.

Program CPUP-dagarna 2022