Bedömningsplan för höft- och ryggröntgen nu även för vuxna

Den nya bedömningsplanen visar vuxna, som följs med CPUP-vuxen och som är i GMFCS III-V, med datum för senaste höftröntgen och röntgenresultatet. För rygguppföljningen visas alla som följs i CPUP-vuxen med måttlig eller uttalad skolios med uppgift om ryggröntgen och röntgenresultat.
Se: 3C Registerplattform/Computo/Röntgen.