Risken för skolios vid CP kartlagd

Genom att analysera uppgifter i CPUP för 962 personer med CP i södra Sverige upp till 25 års ålder har en forskargrupp visat att risken för skolios är starkt relaterad till personens grovmotoriska funktionsnivå (GMFCS). Personer i GMFCS I-II har mycket liten risk för skolios medan 75 % av alla 25-åringar i GMFCS V har skolios som är så stor att operation behöver övervägas.
Läs forskningsartikeln: Incidence of scoliosis in cerebral palsy

 

Grafen visar hur många som har skolios vid olika funktionsnivåer och ålder. Skalan till vänster anger från när ingen har skolios, 1, till när alla har det, 0. Från: Incidence of scoliosis in cerebral palsy.