Congrex i konkurs men CPUP-dagarna genomförs som planerat

trafikljusCongrex Sweden AB, som vi anlitat för att organisera CPUP-dagarna, gick för en vecka sedan i konkurs. Inbetalda pengar till CPUP-dagarna är låsta i konkursboet. Tack vare välvilja från den nationella kvalitetsregisterorganisationen, Beslutsgruppen för de nationella kvalitetsregistren och genom att hotellen skrivit ned sina fordringar kommer vi att kunna genomföra mötet som planerat. Ni som redan betalat för konferens och hotell kommer med andra ord inte att drabbas av konkursen. Ni som ännu inte betalat för ert deltagande kommer att få information om hur ni kan betala inom kort.

I denna vecka kommer en ny anmälningslänk att finnas här på CPUP-hemsidan.
Det är ovanligt många som anmält sig till CPUP-dagarna så vi ser fram emot ett inspirerande möte!