Rekorddeltagande vid CPUP-dagarna i Göteborg

tackVid årets CPUP-dagar i Göteborg deltog 500 personer, nytt deltagarrekord. Tack vare intensivt arbete av arrangörsgruppen från Västra Götaland var mötet perfekt organiserat, trots Congrex konkurs. Ett väl valt och varierat program bidrog till den goda stämningen. Stort tack till alla som bidragit till det lyckade mötet; bidragsgivare, utställare och arrangörer.

Nästa CPUP-dagar är planerade till Malmö 20-21 oktober 2014.