CPUP möte vecka 41

Pandemin medför att vi inte heller detta år, 2021, kan träffas på CPUP-dagar som tidigare. Vi planerar i stället digitala möten med årsrapportering och olika intressanta föredrag och webinarier med start 11 oktober. Det är ännu inte bestämt hur många dagar mötet kommer att vara men vi återkommer så snart planeringen är klar.