Diagnosförening för CP bildad!

CPUP:s medverkanderåd har bildat en diagnosförening för CP med namnet CP Sverige.
CP Sverige kommer att ha ett nära samarbete med CPUP, men är en fristående ideell organisation.  
Med bildandet av CP Sverige kommer vi att få helt andra möjligheter att ha en direkt dialog och ett nära samarbete mellan professionen i CPUP och personer med CP och deras närstående.
Flera gemensamma webinarier är planerade och mer planeras.
Mer information finns på CP Sveriges hemsida.