CPUP-vecka 11-15 oktober!

CPUP-veckan, som ersätter CPUP-dagarna pga pandemin, kommer att vara ett helt digitalt möte i år 2021.
Måndag 11 oktober presenteras årsrapporten följt av plenumpresentationer.
De följande dagarna kommer att vara fyllda med olika föredrag där varje yrkesgrupp/formulär kommer att står för programmet.
Deltagande i CPUP-veckan kommer att vara utan avgift, men anmälan kommer att krävas.
Anmälningslänk kommer att öppnas i slutet av sommaren.
Programmet kommer att läggas ut på hemsidan efterhand. Redan nu ser vi att det blir ett stort program med många intressanta ämnen.
Alla är mycket välkomna!