CPUP vuxen

Undersökningsformulär, med tillhörande manual, samt ADL-formulär till CPUP vuxen är nu uppdaterade och finns tillgängliga under fliken “CPUP vuxen”. Där finns nu även en manual till ADL-formuläret.
Uppgifter om kontaktpersoner för vuxenformulären i respektive region finns under fliken “kontakt/deltagande enheter”.