Sista inrapporteringsdag för 2012 är 28:e februari!

Sista datum för inrapportering av uppgifter från 2012 är 2013-02-28.

Efter det datumet tar vi fram filer, från samtliga formulär, till årsrapporten. Detta innebär att uppgifter, från 2012, som rapporteras in i 3C efter detta datum kommer att synas som ett bortfall i årsrapporten. Har någon problem att klara tidsgränsen är vi tacksamma för information tillpl@cpup.se i god tid före 28 februari.