Doktorandbidrag från Norrbacka-Eugenisastiftelsen till CPUP-forskning

Katina_thumb

Katina Pettersson, sjukgymnast i Västerås och doktorand med projektet “Quality of life and musculoskeletal deformities in children with cerebral palsy” har fått bidrag för tre års heltidsstudier med sin avhandling. Vi tackar Norrbacka-Eugeniastiftelsen och gratulerar Katina!