Årsrapporter från Danmark och Norge publicerade

news

Årsrapporterna från CPOP i Danmark och CPRN/CPOP Norge är publicerade och kan tas fram under listen “Publikationer/Forskning” ovan. Det är imponerande läsning från båda länderna.

Årsrapporten för Sverige delas ut och diskuteras vid CPUP-dagarna 24 – 25 oktober. Glöm inte anmäla dig dit!