Dynamiska rapporter för måluppfyllelse är nu klara

info

I länken till höger kommer du vidare till RC Syds sida där dynamiska rapporter för mål 9-11 (knäextension, dorsalflexion fot, ledrörlighet övre extremiteten) nu är tillgängliga. Om man avskärmar sökningen så att endast 5 personer eller färre uppfyller sökkriteriet så visas  inte resultatet av sekretesskäl. Rapporten kommer tillsvidare att uppdateras en gång per månad. Senare i vår kommer uppdatering att ske dagligen. Vi kommer successivt att utveckla de dynamiska rapporterna och lägga till information för övriga delmål i CPUP