Korrigering av fysioterapiformuläret fredag 19 februari

info

Efter uppdatering av fysioterapiformuläret har den nya ordningen av de olika rapportdelarna inte justerats i 3C. Innehållet är dock korrekt i både “pappersformuläret” och 3C. 3C kommer att uppdateras så att det blir rätt fredagen 19 februari. Fysioterapiformuläret kommer den dagen att vara stängt för inmatning. Vi beklagar misstaget.