Förbättringsprojekt från Västra Götaland

forbattringI Västra Götaland har fyra projekt genomförts med Caroline Martinsson som projektledare. I ett projekt har barn som anmälts sent till CPUP analyserats. I två projekt har röntgenuppföljning av höfter respektive ryggar analyserats. I det fjärde projektet har sjukgymnasters aktiva del i barnens behandling kartlagts.
Rapporter från samtliga projekt finns att läsa under “Publikationer”/”Magister- och andra projektarbeten”. Alla har möjlighet att söka startbidrag och råd för att genomföra förbättringsprojekt inom CPUP. Information om detta har skickats till alla verksamhetschefer i landet.