Föreläsning om fysisk aktivitet: en rättighet för alla!

Fysisk aktivitet ger hälsovinster och är en rättighet för alla oavsett funktionsnedsättning

Katarina Lauruschkus och Åsa Tornberg är fysioterapeuter som forskar om fysisk aktivitet. Den 29 mars mellan klockan 12 och 13 håller de en öppen föreläsning du kan följa via zoom.
Anmäl dig här!

Katarina Lauruschkus

Katarina och Åsa kommer att berätta om sin forskning och hur vi kan jobba med ökad fysisk aktivitet för alla, särskilt för och med personer med funktionsnedsättningar.

Åsa Tornberg

Hur ska vi tänka kring Fysisk aktivitet på recept (FaR) eller träning som medicin för personer med funktionsnedsättningar?

Läs mer om föreläsningen här!