Information om forskningsprojekt

info

Det planeras ett forskningsprojekt ” Att leva med cerebral pares och ryggmärgsbråck – hälsomässiga och socioekonomiska konsekvenser av att leva med medfödda funktionsnedsättningar”. Syftet är att undersöka konsekvenser av att leva med cerebral pares (CP) eller myelomeningocele (MMC) i Sverige, i termer av hälsa, överlevnad, utbildning, arbete och inkomst. I projektet analyseras data från bland annat CPUP. Mer information finns här samt under länken “För dig med CP”.