Informationsblad om CP Sverige

Det har kommit önskemål om informationsblad om CP Sverige att dela ut till personer med cerebral pares och deras närstående. Det ligger nu information som kan tryckas ut under länken “Speciellt för dig med CP” i listen till höger. 
CP Sveriges hemsida finns också information om kommande webinarier, närmast 5 maj med rubriken “Vad är CPUP- och vad har jag för nytta av CPUP”.