Rekorduppslutning på vårterminens sista digitala kognitionsföreläsning!Närmare 200 deltagare deltog i vårens sista kognitionsseminarium som handlade om autism och ADHD hos barn med cerebral pares. Vi vill rikta ett stort tack till alla de fantastiska föreläsare vi haft under våren: Ro Robotham, Marie Peny-Dahlstrand, Lena Bergquist, Ann-Marie Öhrvall, Kaisa Hofgren, Kristine Stadkleiv och Magnus Påhlman.
Vi återkommer med ett nytt spännande föreläsningsschema för psykologer (och andra) för hösten.
Glöm inte heller att “save the date” för CPUP-dagarna 2021 som kommer att vara digitala med start 11 oktober. Det kommer att ingå ett antal seminarier för psykologer.
Stort tack!
Ann Alriksson-Schmidt