International Conference on Cerebral palsy and other Childhood-onset Disabilities 1-4 juni 2016

Save the date

Vi vill informera om denna konferens som är ett samarrangemang mellan tre olika organisationer. Det kommer att bli en stor konferens med ett brett program. För mer information se hemsida www.eacd2016.org . Det kommer att organiseras ett förmöte om register och ett förmöte om ortopedi vid CP, mer information om detta finns också på hemsidan.