Lättare att rapportera personer med tillfälligt personnummer

infoDet finns olika system i olika delar av landet för att markera de fyra sista positionerna i tillfälliga personnummer. Det går nu att rapportera in från alla dessa system. Enda kravet är att den första av de fyra positionerna är en bokstav. De tre följande positionerna kan vara bokstav eller siffra.