Kognitionsformuläret är uppdaterat!

Formulär kognitiva funktioner, CPCog, uppdaterades 1 januari. Finns även under För vårdgivare/ Barn/Kognitiva funktioner barn.

Från och med 2024 går det inte att registrera resultat från WISC IV eller WPPSI III. Nya versioner har lagts till för BRIEF, Vineland och ABAS.
Det går numera också att registrera resultat för Merrill-Palmer, Griffiths, Leiter, Wechsler Nonverbal Scale of Ability, SON-R 2-8, och SON-R 6-40 för de som använder dessa instrument istället för WPPSI eller WISC.
Vänligen kontakta ann.alriksson-schmidt@med.lu.se ifall du upptäcker några fel eller har frågor!