En mycket läsvärd och tänkvärd brukarberättelse

Sofie Lundgren Rudström har skrivit en berättelse om sina erfarenheter av att växa upp med cerebral pares och hur det påverkat henne på olika sätt. Sofie berättar också om olika behandlingar hon gått igenom; ortopediska operationer, spasticitetsreducerande behandlingar, djup hjärnstimulering, med mera, och hur de förändrat hennes funktionsförmåga.
Läs hennes berättelse här!