Kognitionsformuläret klart i 3C

infoFormuläret för kognitiva funktioner är uppdaterat och innehåller nu även WISC-V. Den nya versionen kan hämtas under fliken ”Formulär Barn”. Webformuläret i 3C är åter öppet för inrapportering. Vid eventuella frågor kring formuläret kontakta Ann Alriksson Schmidt.