Vuxenformuläret klart i 3C

infoNu är undersökningsformuläret för vuxna ”CPUP-vuxen” åter öppet för inrapportering i 3C efter uppdatering. Nytt för i år är screeningfrågor om fallförekomst och fallrädsla samt mätning av bålen. Webformuläret är ändrat så att vissa frågor blir synliga enbart om alternativet ”Ja” har markerats på frågan ovan. Formulär och manual finns tillgängliga under fliken ovan ”Formulär Vuxna”. Vid eventuella frågor kring formuläret kontakta Elisabet Rodby Bousquet.