Kognitiva funktioner – Barn

Formulär kognitiva funktioner

CPUPs riktlinjer till uppföljning av kognitiva funktioner

Vanliga frågor

NYTT: Häfte om kognitiva funktioner vid cerebral pares

Habiliteringar i 16 av Sveriges 21 regioner har nu i november 2021 beställt kognitionsbroschyren! Första rundan av beställningar skickas ut under vecka 47. En zoom-inläsning av informationen kommer att läggas ut på CPUPs hemsida. Vi arbetar för närvarande på översättningar till andra språk. Den engelska versionen är planerad bli klar i december.
Beställ kognitionsbroschyren av linda.sandstrom@med.lu.se eller ann.alriksson-schmidt@med.lu.se