Många uppskattade föredrag och diskussioner vid årets CPUP-dagar!

Logo CPUP Av de utvärderingssvar som hittills kommit framgår att CPUP-dagarna i Malmö var mycket uppskattade. Över 500 personer deltog. Genom fler parallella sessioner kunder programmet breddas och utvidgas.

Vi kommer att presentera intervjuer och referat från mötet på hemsidan. Handouts från föreläsningar kommer efterhand att läggas ut. Årsrapporten som delades ut vid mötet finns nu att läsa under Publikationer i listen ovan.

IMG_6341

IMG_6296

IMG_6417

IMG_6375