Mingel från CPUP-dagarna

Vad tycker du om CPUP-dagarna?

Mingel_1

Asia Noor, till vänster, och Amanda Bergquist, till höger, är båda fysioterapeuter inom vuxenhabiliteringen i Malmö och det här var första gången de var med om CPUP-dagarna.

– Det är intressanta föreläsningar för oss som arbetar med den här målgruppen, säger Asia Noor under en paus. Och jag ser särskilt fram emot föredraget om gånganalys.

– Det är spännande att ta del av nya behandlingsprodukter och möjligheter, säger Amanda Bergquist om utställningarna. Sen vill hon gärna gå på föreläsningarna om skolios vid CP.

 

Mingel_2

– Jag är ansvarig på min arbetsplats för registreringarna i CPUP så jag är här för att hålla koll på nyheter inom området, säger Johannes Eriksson, fysioterapeut inom barn- och ungdomshabilitering i Eslöv.

Johannes Eriksson står på bilden bredvid CPUP:s flödesschema över hur de allra minsta barnen, de som ännu inte fått sin diagnos, kan utredas.

– Flödesschemat är väldigt tydligt uppsatt och det här är något som jag ska ta med mig tillbaka till arbetet, avslutar Johannes Eriksson.

 

Mingel_3

-Det är tredje gången jag är här och det här är den mest centrala fortbildningsmöjlighet som finns för oss som arbetar inom området, säger Karin Sjöquist, fysioterapeut inom barn- och ungdomshabilitering i Malmö.

– Föreläsningarna om korsetter var givande och nu ser jag fram emot Lena Westboms föredrag om klassificering av CP med subtyper och att få större kunskap om detta. Skulle jag önska mig något, inför nästa års CPUP-dagar kanske, är det att få ta del av en fördjupad analys av livskvalitet och smärta efter operation, säger Karin Sjöquist som även uppskattar att kunna träffa kolleger och nätverka under konferensen.

 

Mingel_4

-Jag har varit här många gånger, det är ett bra tillfälle att hålla sig uppdaterad och träffa kolleger, säger Johan Lennartsson, kontaktperson för CPUP i Västra Götalandsregionen och verksam vid Habilitering och Hälsa i Göteborg.

– Eftersom jag är sjukgymnast i grunden kan den kommande temasessionen om gånganalys vara av speciellt intresse. Annars är det helheten som är så bra här vilket gör att man får mer kunskaper om hela området.

Nästa år, 2017, ska CPUP-dagarna genomföras i Göteborg och där är Johan Lennartsson inblandad i organiserandet av den konferensen:

– Därför ville jag också se hur parallella temasessioner fungerar i praktiken här, det är ju ett nytt grepp för våra konferenser.

 

Mingel_5

Anna Gullberg, till vänster, och Maria Forsberg, till höger, är båda arbetsterapeuter inom habiliteringen i Skövde och det var första gången de var med på en CPUP-konferens.

– Jag är ny inom vuxenhabilitering och är även kontaktperson för CPUP så det är lärorikt att vara här. Att föreläsningarna tar upp riktiga patientfall är också mycket bra. Jag kommer även att ta med mig hem de tankegångar som gavs under föreläsningen om EDAC, klassifikation av ät- och drickförmåga, säger Anna Gullberg.

– För mig är det nytt att arbeta med barnhabilitering och här har jag ju fått mer information och fått höra hur andra gör, och särskilt det som rör arbetsterapi är bra att ta del av, säger Maria Forsberg.

 

Mingel_6

 

Carl Boström, Uppsala, till vänster, och Susanne Sandström, Järpen, i mitten, ingår båda i CPUPs medverkanderåd. Till höger ses Eva Nordmark, docent vid Lunds universitet och den som lett projektet att skapa ett medverkanderåd för CPUP.

– Jag är mamma till en son på 6 ½ år med cp och vi ser i familjen vilken betydelse CPUP har i vår vardag. Vi styr till exempel träningen med ledning av de värden vi får ut, vi ser förändringar genom mätningarna, och det gör en stor skillnad att förstå vad som händer i kroppen. Kunskapen gör det lättare att hjälpa, säger Susanne Sandström.

– Medverkanderådets visioner är också att vi ska kunna utbilda andra brukare och familjer inom CPUP. Så att fler kan öka sin kunskap, fortsätter Susanne Sandström.

– Vi i medverkanderådet tror att många inte vet vad CPUP är och därför föreslår vi att alla forskningsrapporter om CPUP som krav ska ha en sammanfattning på begriplig svenska, säger Carl Boström.

– Det är viktigt att samagerandet mellan vård, forskning och brukarna ökar. CPUP-dagarna är här bra, det är roligt och givande att själv få ta del av forskningen, det ger en ökad förståelse för de insatser som görs inom sjukvård och habilitering, avslutar Carl Boström.

 

Mingel_7

– Region Skåne är ett av de landsting som startade CPUPs verksamhet, vi var pionjärer 1994  tillsammans med Blekinge. Regionen har också varit med om att prova ut och ta fram vuxendelen av uppföljningsprogrammet, sa Ingrid Kongslöv, verksamhetschef för vuxenhabiliteringen inom Region Skåne.

Under sitt anförande på CPUP-dagarna presenterade Ingrid Kongslöv Region Skånes verksamhet inom främst habilitering och hjälpmedel.

– Täckningsgraden för CPUP är hög inom regionen och av omkring 750 vuxna i Sverige som hittills följs är 250 av dem registrerade i Skåne. CPUP är viktigt och det är roligt att Region Skåne kan bidra. Men det finns dock alltid mer att göra när det gäller att ge likvärdiga möjligheter för personer med funktionshinder, avslutade Ingrid Kongslöv.

 

Två utställarintervjuer

Mingel_8

Cykeln som ger balans

– Den här cykeln behöver du inte ha så stor egen rörelseförmåga för att kunna använda, säger Margareta Spång, till vänster på bild, samordnare i Arvsfondsprojektet ”Egen kraft! En utveckling av sporten racerunning för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i Sverige”. Projektet var en av utställarna under CPUP-dagarna i Malmö.

– Barn med den mest begränsade rörelseförmåga kan här ta sig fram ändå. Springcykeln tar tillvara på den kraft som finns och ger den balans som saknas, säger sjukgymnasten Kathleen Persson, till höger på bild.

Tillsammans åker de land och rike runt och informerar om den specialbyggda cykeln som saknar pedaler. Kathleen Persson har besökt alla län och många särskolor och intresset är stort. En del av syftet med projektet är att särskilt beakta flickors deltagande.

– I vissa landsting kan man även få den förskriven som gånghjälpmedel, säger Margareta Spång.

Sporten racerunning är numer även en friidrottsgren där klassificeringen görs utifrån användarens egen rörlighet. Projektet ägs av Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, Västerås i samarbete med Norrbacka Handikappidrottsförening, Solna och Rånäs 4H, Norrtälje.

 

Mingel_9

Ställde ut sin gymnasieskola

-Vi har 35 elever nu och det är något färre än tidigare. Vi hoppas det är så för att vanliga skolor blivit mer tillgängliga. Det säger Anna Håkansson, till vänster på bild, besökssamordnare på Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Kristianstad.

Skolan visade sin verksamhet i en av många montrar på CPUP-dagarna och utställarna svarade på frågor:

– Hur går antagningen till är en vanlig fråga och här hänvisar vi till SPSM:s hemsida eller vår egen www.rg.nu, säger Catarina Kampf, till höger, enhetschef vid habiliteringen på Riksgymnasiet i Kristianstad.

SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, är huvudman för Riksgymnasiet som drivs med statliga medel.

– Vi har ett eget ansvar att marknadsföra oss så vi brukar vara med på olika evenemang. Här möter vi många professionella som kan ta vår information med sig, säger Catarina Kampf.

Informationen som ges är bland annat att skolan ger habilitering under skoldagen, att gymnasielinjerna är på fyra år och att de flesta elever bor i skolans elevhem.

– Vårt gymnasium gör skillnad för dem som behöver oss och eleverna kommer från hela landet, avslutar Anna Håkansson.

 

 

Text och Foto: Anna-Mi Wendel