Ny artikel baserad på CPUP

news

Ann Alriksson Schmidt och medarbetare har studerat stabiliteten av GMFCS över tid, dvs hur man stannar kvar eller byter GMFCS-nivå under uppväxtåren. Abstract kan läsas här.