Nytt bedömningsintervall för barn i GMFCS I

infoFrån årsskiftet gäller nytt bedömningsintervall där barn i GMFCS I följs med glesare intervall oavsett deras MACS-nivå, se ”Bedömningsintervall-Barn” under fliken ”Formulär Barn”. Det är naturligtvis fritt att rapportera tätare, och det kan vara lämpligt om man har en person som visar tecken till försämring eller då det är en betydligt lägre MACS nivå än GMFCS nivå.