Ny artikel: Förflyttning och ledrörlighet hos unga vuxna med CP

news

Anette Brantmark och medarbetare har studerat förflyttningssätt och ledrörlighet hos 102 unga vuxna med CP i Skåne och Blekinge. Nedsatt knäextensionsförmåga var associerat med ökad rullstolsanvändning medan begränsad dorsalflexionsförmåga i fotleden var associerat med gångfunktion utan hjälpmedel vid förflyttning 500 meter. Artikeln är publicerad i European Journal of Physiotherapy.